W sprawie:
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do publicznycj szkół podstawowych dla

Data uchwały:
2019-01-30

Numer uchwały:
120.28.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-01-30