OK.2110.I.7.2019

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego

i konkurencyjnego naboru

na stanowisko:

 

Aplikant Straży Miejskiej w Łęczycy zostały wybrane:

1)  Pani Joanna Ptak- Sztompka

zamieszkała: Klusek

2) Pani Justyna Jagielska- Gościk

zamieszkała: Truskawiec  

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatki spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej posiadają ponadto najlepsze kwalifikacje pod względem doświadczenia zawodowego, a także predyspozycje osobowościowe gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Edward Banasik

Łęczyca, 17.01.2019r.

 

 

Sporządziła: Małgorzata Sadokierska

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu