W sprawie:
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kult

Data uchwały:
2019-01-10

Numer uchwały:
120.11.2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2019-01-10