OK.2110.IV.6.2018

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego

i konkurencyjnego naboru

 

na stanowisko:

Radca prawny

 

została wybrana:  Pani Edyta Gorąca- Janczak

zamieszkała: Piekary

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

            Pani Edyta Gorąca- Janczak spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze. Udokumentowane doświadczenie zawodowe wykazuje, że Pani Edyta Gorąca- Janczak posiada wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje predyspozycje do pracy na stanowisku radcy prawnego. Posiada ponadto najlepsze kwalifikacje zarówno pod względem wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a także predyspozycje osobowościowe gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 

Łęczyca, 31.12.2018r.

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak