OK.2110.V.7.2018

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego

i konkurencyjnego naboru na stanowisko:

Referent  w Wydziale Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Łęczycy

 

został wybrany: Pan Mateusz Kucharski

zamieszkały: Łęczyca

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

                Kandydat spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Ponadto wykazał się bardzo dobrą znajomością wiedzy ogólnej niezbędnej do objęcia stanowiska Referenta w Wydziale Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

 

                                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                                                                                                               Wojciech Czaplij

 

Łęczyca, 28.12.2018r.

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak