OK.2111.I.6.2018

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego

i konkurencyjnego naboru

 

na stanowisko:

Dyrektor Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska w Łęczycy

 

został wybrany:  Pan Adam Kujawa

zamieszkały: Łęczyca

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

.            Kandydat spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej przedstawił najciekawszą koncepcję funkcjonowania jednostki budżetowej „Zieleń Miejska” w Łęczycy oraz wykazał się dobrą znajomością zasad funkcjonowania administracji publicznej, niezbędną do realizacji zadań na stanowisku. Posiada ponadto najlepsze kwalifikacje zawodowe pod względem wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a także predyspozycje osobowościowe gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                   Wojciech Czaplij

 

Łęczyca, 18.12.2018r,

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak