OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Łęczyca

z dnia 7 grudnia 2018 roku

 

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000, 1282, 1321 i 1349) Burmistrz Miasta Łęczyca podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęczycy zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.:

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

2

ul. : Górnicza, Kochanowskiego, Kopalniana, Ozorkowskie Przedmieście: 1, 3, 4A, 5, 6, 6B, 6D, 7, 8, 8A, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18A, 19, 21, 21A, 23, 25, 27, 27A, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45A, Polna, Tumska, Wiejska

1

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Łęczycy mieści się: w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14

 

 

Burmistrz Miasta Łęczyca

 

Paweł KULESZA