W sprawie:
przyjęcia regulaminu wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Łęczycy

Data uchwały:
2018-11-21

Numer uchwały:
I.5.2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia