W sprawie:
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2018

Data uchwały:
2018-11-15

Numer uchwały:
LXXIII.506.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu