W sprawie:
uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

Data uchwały:
2018-11-15

Numer uchwały:
LXXIII.498.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia