Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, a także wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenia Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady. Przeprowadza następujące rodzaje kontroli: kompleksowe, problemowe, sprawdzające.

Nazwisko i imię
Koperska Magdalena - Przewodnicząca
Zieliński Karol - Zastępca Przewodniczącej
Lisiecki Marek
Tober Marcin
Witkowski Michał