Komisja Sportu i Rekreacji działa w zakresie funkcjonowania, rozbudowy i utrzymania bazy materialnej obiektów sportowych, w zakresie turystyki, kultury fizycznej, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i innych urządzeń sportowych; współpracuje z organizacjami, związkami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi.

Nazwisko i imię
Tober Marcin - Przewodniczący
Witkowski Michał - Zastępca Przewodniczącego
Domagała Andrzej
Koperska Magdalena
Lizak Zbigniew
Razik Krzysztof