Komisja Gospodarki i Mienia działa w zakresie:    budowy i urządzenia mienia komunalnego;  funkcjonowania komunikacji i łączności; budowy i utrzymania dróg;    ochrony środowiska; poprawy gospodarowania zasobami wodnymi;  sprawowania nadzoru nad mieniem komunalnym.

Nazwisko i imię
Baranowski Tomasz - Przewodniczący
Razik Krzysztof - Zastępca Przewodniczącego
Domagała Andrzej
Jeleńska Katarzyna
Jóźwiak Marek
Keller Lidia
Koperkiewicz Zenon
Koperska Magdalena
Lisiecki Marek
Lizak Zbigniew
Szkop Agata
Wodzyńska Zofia
Zieliński Karol