Data posiedzenia:
2018-12-05

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca.
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2018 rok – Projekt 1.
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2018 rok – Projekt 2.
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2018 rok – Projekt 3.
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2018 rok – Projekt 4.
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2018 rok – Projekt 5.
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2018 rok – Projekt 6.
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025.
11. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.


Uwagi: