Symbol:
KU.16

Wydział:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r. Nr 15, poz. 83)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204.),
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).


Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10,00 zł(opłata uiszczana w kasie Urzędu, bądź na konto Urzędu Miejskiego w Łęczycy
nr konta : 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945)


Termin odpowiedzi:
1 miesiąc

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - II piętro, pokój 42, tel. 24 721-03-30

Tryb odwoławczy:
Od decyzji Burmistrza Miasta o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łęczyca.

Uwagi:
Brak.

Dokumenty
  • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (formularz do pobrania)

  • odpis z księgi wieczystej