W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy i odstąpienia od obowiązku zbycia w drodze przetargu

Data uchwały:
2018-10-10

Numer uchwały:
LXXII.492.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy