W sprawie:
wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łęczycy

Data uchwały:
2018-10-10

Numer uchwały:
LXXII.494.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy