W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca na lata 2019-2023

Data uchwały:
2018-10-10

Numer uchwały:
LXXII.496.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia