OK.2110.III. 7.2018

 

 

Informacja o wynikach naboru

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

                 została wybrana: Pani Sylwia Andrysiak, zamieszkała Wilczkowice nad Szosą.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

           Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu    o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu spraw związanych z gospodarką nieruchomościami. Posiada ponadto wykształcenie gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

     Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

      

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                  

                                                                                   Maria Gruszczelak

 

 

Łęczyca, 11.10.2018r.

 

 

 

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu