W sprawie:
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Łęczycy

Data uchwały:
2018-09-19

Numer uchwały:
LXXI.477.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu