W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr LXVI.430.2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na te

Data uchwały:
2018-09-11

Numer uchwały:
LXX.461.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego