W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż niezbudowanych nieruchomości położonych w Łęczycy pod budowę garaży

Data uchwały:
2018-09-11

Numer uchwały:
LXX.462.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia