W sprawie:
Statutu Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2018-09-11

Numer uchwały:
LXX.464.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji 2014-2018