W sprawie:
powołania Komisji Statutowej do opracowania zmian w Statucie Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2018-06-26

Numer uchwały:
LXVI.434.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy