W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za 2017 rok

Data uchwały:
2018-06-26

Numer uchwały:
LXVI.435.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu