OK.2110.II. 8.2018

Informacja o wynikach naboru

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor w Wydziale Budżetu i Księgowości

została wybrana: Pani Justyna Stępniak, zamieszkała Łęczyca.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

        Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej wykazała się bardzo dobrą dobrą  znajomością zagadnień z zakresu księgowości budżetowej. Posiada ponadto wykształcenie gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka ma odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Grażyna Życzkowska  

 

 

Łęczyca, 16.07.2018r.

 

Sporządziła: Magdalena Smal- Jatczak

Wydział Kadr i Organizacji Urzędu