W sprawie:
wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025

Data uchwały:
2018-05-29

Numer uchwały:
LXV.422.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia