W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej 3

Data uchwały:
2018-05-29

Numer uchwały:
LXV.423.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy