W sprawie:
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony

Data uchwały:
2018-05-29

Numer uchwały:
LXV.424.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy