W sprawie:
nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Łęczycy, ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczyca

Data uchwały:
2018-05-29

Numer uchwały:
LXV.427.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego