W sprawie:
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Łęczycy

Data uchwały:
2018-05-29

Numer uchwały:
LXV.429.2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w ŁęczycyUchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego