W sprawie:
realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Łęczycka integracja" Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnia

Data uchwały:
2014-12-29

Numer uchwały:
IV.15.2014

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia