W sprawie:
zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielolokalowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miasto Łęczyca wraz ze sprzedażą gruntu lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

Data uchwały:
2014-12-29

Numer uchwały:
IV.17.2014

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego