W sprawie:
zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji Łęczyca

Data uchwały:
2015-06-29

Numer uchwały:
XI.54.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy