W sprawie:
powołania Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego

Data uchwały:
2015-06-29

Numer uchwały:
XI.56.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia