Data posiedzenia:
2015-07-17

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęczycy Pana Zenona Koperkiewicza.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.


Uwagi: