W sprawie:
wskazania Burmistrzowi Miasta Łęczyca kierunków działania w związku z planowanym nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Miasto Łęczyca od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków i innych urządzeń infra

Data uchwały:
2015-09-09

Numer uchwały:
XIV.66.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia