W sprawie:
przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia


Data uchwały:
2015-09-09

Numer uchwały:
XIV.67.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia