W sprawie:
zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej


Data uchwały:
2015-09-09

Numer uchwały:
XIV.71.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy