W sprawie:
o zmianie Uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Łęczyca
z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego


Data uchwały:
2015-09-09

Numer uchwały:
XIV.72.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia