W sprawie:
Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczb i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego


Data uchwały:
2015-09-30

Numer uchwały:
XV.79.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia