Data posiedzenia:
2015-11-20

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji,
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie istniejącego Kompleksu 1 Podstrefy Łęczyca Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie miasta Łęczyca.
3. Zamkniecie sesji.


Uwagi: