W sprawie:
przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Łęczyca"

Data uchwały:
2015-11-30

Numer uchwały:
XIX.98.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy