W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2021

Data uchwały:
2015-11-30

Numer uchwały:
XIX.102.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia