W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca

Data uchwały:
2015-11-30

Numer uchwały:
XIX.104.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.