W sprawie:
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Data uchwały:
2015-11-30

Numer uchwały:
XIX.105.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.