W sprawie:
uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Data uchwały:
2015-11-30

Numer uchwały:
XIX.110.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia