W sprawie:
szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania w roku 2016

Data uchwały:
2015-11-30

Numer uchwały:
XIX.111.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego;
podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Łęczycy oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy