Data posiedzenia:
2015-12-10

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli realizacji zadań z zakresu promocji Gminy Miasto Łęczyca za rok 2014 i 2015.
3. Zamkniecie sesji.


Uwagi: