W sprawie:
wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015

Data uchwały:
2015-12-29

Numer uchwały:
XXII.116.2015

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu